25 กรกฎาคม 2562 ชาวด่านซ้ายไม่สนแล้ง ใช้..‘น้ำจากภูเขา’ดื่มกินมากว่า 100 ปี

ที่มา : https://www.naewna.com/likesara/428685

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านในหลายๆหมู่บ้านที่อำเภอด่านซ้าย มาที่ก๊อกน้ำในหมู่บ้านเพื่อมานำน้ำไปดื่มกิน โดยนำรถจักยานยนต์ รถยนต์ นำภาชนะมาใส่ไปดื่ม ไปใช้ เพราะเริ่มขาดน้ำดื่มกันแล้ว

นายบรรยาย  ยศพิม ชาวบ้านนาน้ำท่วม ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย  กล่าวว่า บ่อน้ำหรือน้ำที่ไหลออกมาจากก๊อกดังกล่าว เป็นน้ำที่ต่อมาจากธารน้ำท้ายหมู่บ้าน ซึ่งต่อท่อมาจากภูเบี้ยที่อยู่ท้ายหมู่บ้าน  ในอดีตเกือบหนึ่งร้อยปี ที่ผ่านมาหรือที่นับได้จากรุ่นพ่อเล่าให้ฟังว่าก่อนนี้เป็นธารน้ำไหลลงมายังหมู่บ้าน และก็ใช้มาตลอดจากรุ่นสู่รุ่น เมื่อบ้านเมืองพัฒนาขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงจากภูมิประเทศ มีชาวบ้านมาอยู่ในหมู่บ้านนี้มากขึ้น แต่ก็ยังมีชาวบ้านในหมู่บ้าน และหมู่บ้านใกล้เคียงกว่า 300 หลังคาเรือนหรือประมาณ 1200 คน และหมู่บ้านอื่นๆ รอบข้างอีกหลายร้อยคนได้อาศัยแหล่งน้ำแห่งนี้ ที่สืบทอดทอดกันมา หลายชั่วอายุคน ขณะนี้ พ่อก็อายุ 95 ปีแล้ว พ่อบอกว่าก็ใช้น้ำนี้มาตั้งแต่เกิด ใช้ดื่มใช้กินมาตลอด